top of page

Sodexo benefity

spoléhá na AC Cloud pro spolehlivý provoz aplikací.

Cloud4com zajišťuje spolehlivý provoz IT infrastruktury a pomáhá vytvářet časový prostor pro it specialisty na klíčové interní projekty, které podporují podnikání společnosti.

Profil zákazníka

Společnost Sodexo Benefity je Evropským lídrem v oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky, volnočasové aktivity, dárkové poukazy, vzdělávací programy a firemní akce. Společnost byla založena v roce 1966 ve Francii a dnes má pobočky po celém světě, včetně České republiky, kde působí od roku 1992. Sodexo se zaměřuje na inovaci a digitalizaci svých služeb, podporuje udržitelnost a sociální odpovědnost.

Realizace

Pavel Mašek

IT & OPERATIONS DIRECTOR

..."jelikož vždy spolupracujeme s těmi nejlepšími a nejspolehlivějšími, byla pro nás společnost Cloud4com jasnou volbou. Pro bezpečnou a hlavně rychlou migraci naší IT infrastruktury jsme zvolili flexibilní prostředí AC Cloudu".

Benefits

Přínosy

Cloud4Com zajišťuje nepřetržitou servisní podporu 24/7/365, čímž uvolňuje časové kapacity IT specialistů pro důležité IT projekty a zajišťuje předvídatelnost nákladů. Taktéž je zaručena dostupnost kritických infrastrukturních prvků na úrovni 99.999 %  s jasně definovanou SLA garancí a zárukou.

Výchozí situace a cíle projektu

Zákazník potřeboval řešit situaci končící podpory vlastních serverů a zároveň ho čekalo stěhování do nových kancelářských a provozních prostor včetně datacentra. IT oddělení Sodexo bylo přetížené z důvodu časové náročnosti správy IT infrastruktury. Klient hledal partnera pro zajištění provozu serverové infrastruktury jako služby a požadoval i z důvodů nadcházejících auditů standardy datacentra úrovně TIER III s geografickou redundancí uložených dat a garanci bezvýpadkového provozu.

Zároveň chtěl mít možnost průběžného navyšování jednotlivých komponent provozu v řádu hodin, přesunout do cloudu aplikace 1:1 bez nutnosti refactoringu a zachovat stávající architekturu. Důležitá pro ně byla i postupná migrace celého prostředí bez dopadu na provoz a obchodní aktivity organizace.

Popis řešení

V rámci výběru vhodného poskytovatele služeb ,zákazník porovnával řešení od několika lokálních i globálních cloudových poskytovatelů. Vzhledem k provozu legacy aplikací vycházelo ekonomicky výrazně lépe řešení lokálních poskytovatelů. Parametry jako kvalita nabízených technologií, jednoduchost a transparentnost nabídky i celková cena řešení rozhodly o tom, že si zákazník ve finále vybral naše služby.

Navrhli jsme profesionální řešení hybridní cloudové infrastruktury, které přesně odpovídalo potřebám zákazníka. Ten nyní používá služby AC Cloud postavené na pokročilých enterprise technologiích jako je Cisco UCS a další s prostředím provozovaným v datacentrech DC TTC Teleport a DC Tower. Služby jsou kompletně ve vysoké dostupnosti. Většina provozních a byznysových aplikací zákazníka nyní funguje na našich cloudových službách. 

Zákazníkovi jsme  zajistili hladkou migraci stávajícího IT provozu do našeho cloudového prostředí tak, že během migrace nebylo nijak narušeno fungování společnosti. Díky vytvoření homogenních prostředí bylo možné snadno migrovat jednotlivé systémy postupně bez nutnosti výpadku a nárazové migrace.

Použité
technologie

Cloudová infrastruktura s technologiemi Cisco UCS

Privátní cloud

01

Samoobslužný cloudový provozní portál VIRTIX

Portál VIRTIX

02

nepřetržitou servisní podporu 24/7/365 v cloud (vPDC) prostředí

Nepřetržité služby

03

bottom of page