top of page

Network Attached Storage
pro zálohování

Flexibilní disková kapacita, kterou si zákazník řídí sám díky dedikovanému management rozhraní, které má dostupné v rámci Virtuálního privátního datového centra (vPDC).

database-nas-cloud-istock.webp

Jednoduchý přístup, silné zabezpečení

Přístup k datům je možný prostřednictvím standardních protokolů NFS a CIFS. Díky podpoře adresářových služeb MS Active Directory a LDAP je možné NAS integrovat do prostředí zákazníka a centralizovaně řídit přístup k datům.

Data uložená ve službě NAS je možné zašifrovat díky řešení společnosti Gemalto, které využívá centrální key management server. Ten může zákazník provozovat v interním prostředí. Proto lze zajistit plnou kontrolu nad šifrovacími klíči a procesem šifrování a dešifrování dat a přitom zachovat flexibilitu služby. 

Zákazník má vše pod kontrolou

Veškerou konfiguraci má zákazník plně pod kontrolou a sám řídí politiky pro přístup k datům, dále vytváření a retenci Snapshotů, replikaci a zálohování dat mezi více instancemi služby NAS. Navíc je možné využít tuto službu jako cílové umístění replik a záloh ze systému NetApp, který již provozuje zákazník ve svém interním prostředí. Lze tak vytvořit hybridní řešení pro vyřešení požadavků na DR bez nutnosti budování vlastní DR lokality.

Veškerá uložená data zákazníků se nachází na území České republiky.

ACL_NAS.png

Výhody

Zajištění dostupnosti kritických infrastrukturních prvků dosahuje 99,999 % (což představuje maximální výpadek služby po dobu 5,2 minut ročně). Naše garance ohledně dostupnosti (SLA) kvalitativních parametrů, jako je objednaný výpočetní výkon a další specifické služby, se pohybují od 99,6 % až po 99,99 %

bottom of page