top of page

Cloud pro eWay

Flexibilní a spolehlivé řešení cloudové infrastruktury

Bezpečnost uložených dat a bezvýpadkový provoz infrastruktury byly pro eWay system s.r.o. klíčovými parametry.

tit-ps-eway.jpg

Profil zákazníka

Way System s.r.o. je českou společností poskytující CRM integrované přímo do prostředí Microsoft Outlooku – tedy nástroj pro řízení vztahů se zákazníky, správu obchodu, zakázek a marketingových kampaní. Díky provázanosti s prostředím Outlooku umí automaticky třídit e-maily, napojit se na kalendář a synchronizovat kontakty.

eWay-CRM navíc vypadá a funguje přesně jako Outlook. Uživatele tak není třeba školit na nový CRM systém, jelikož práci v Outlooku většinou již znají. Dále také nabízí i pokročilé funkce vyrovnávající se konkurenčním enterprise řešením a jedná se tak o nástroj jak pro malé firmy s několika zaměstnanci, tak pro střední a velké podniky s individuálními požadavky. 

Společnost eWay System dnes má přes 1 400 zákazníků, ve 26 zemích světa a jejich CRM si mohou zákazníci pořídit buď jako on-premise řešení nebo jako SaaS, tedy software jako službu. A právě v případě druhé možnosti jsou data hostovaná u společnosti AUTOCONT.

Realizace

Jan Latinský

CEO

..."Dlouho jsme hledali spolehlivého dodavatele, který nabízí kombinaci stabilního a bezpečného cloudu a možnosti nastavit si věci podle svého. Jsme moc rádi, že jsme narazili na AUTOCONT,  u kterého nyní hostujeme vyšší stovky klientů a další rychle přibývají. Jedná se o strategického partnera, který nám umí vždy pomoci."

Benefits

Přínosy

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost eWay System s.r.o. hledala flexibilní a spolehlivé řešení cloudové infrastruktury, na kterém by technicky provozovali eWay-CRM. Důležitá byla škálovatelnost. Bylo totiž potřeba s minimem počátečních investic vytvořit platformu, která firmě umožní postupně růst, rozvíjet svou službu a vždy se přizpůsobí aktuálním potřebám. 

Jelikož eWay-CRM dnes používají stovky zákazníků z celého světa, jsou bezvýpadkový provoz infrastruktury a bezpečnost uložených dat klíčovými parametry.

Popis řešení

Služby vPDC nabízíme ve třech formách - IaaS veřejný i dedikovaný cloud, nebo v kombinaci jako hybridní řešení. Zákazník využívá veřejný cloud. Skladba služeb je rozčleněna do pěti kategorií: network, server, storage, backup a software. Každá z těchto kategorií má své unikátní parametry a vlastnosti.

Virtuální server je služba provozovaná na podnikovém blade serveru s výkonnou virtualizační vrstvou VMware vSphere, umožňující dosáhnout abstrakci, flexibilitu a rozdělení serverového výkonu. Má přesně stanovené výkonnostní parametry a SLA popisující garantovanou dostupnost služeb. Lze si ho v podstatě představit jako bezdiskový server, ke kterému jsou připojeny virtuální disky zákazníkem jako další produkty. 

Virtuální disk je nedílnou součástí každé virtuální infrastruktury. Ke každému vytvořenému virtuálnímu serveru zákazník přidal požadovaný počet disků s příslušnými parametry. Služba je provozována nad úložnými systémy třídy enterprise a midrange renomovaných výrobců. 

Skupina produktů typu Network zajišťuje síťové služby virtuálního privátního datového centra. Oblast zahrnuje produkty vLAN, Public IP Block, vRouter, virtual NAS a Internet. A nakonec jsou nedílnou součástí služby vPDC také softwarové produkty, které jsou ve spojení s bezpečným zálohováním prostředí a správným licenčním pokrytím podpořené nejvyššími partnerskými certifikacemi u výrobců SW. V tomto případě hovoříme o virtuálním backupu a softwaru.

Zákazník využitím služby vPDC dosáhl hned několika výhod, mezi které nepochybně patří vysoká garantovaná dostupnost služeb - 99,999 % s maximálním výpadkem 5 min./rok, možnost sledování v reálném čase svých nákladů na provozovanou infrastrukturu, nebo v neposlední řadě, také možnost řídit svou infrastrukturu a služby sám prostřednictvím aplikace poskytovatele, včetně transparentního monitoringu a reportingu poskytovaných služeb i požadovaného billingu.

 

Prostředí AC Cloud využívá platformu Intel® Xeon® Scalable processors. Nejnovější generace technologií Intel® pro cloud pomáhá optimalizovat výkon, maximalizuje využití zdrojů a investic do nich. Platforma Intel® Xeon® Scalable poskytuje cloudovým serverům robustní zázemí pro potřebná pracovní zatížení. Architektura Intel® Deep Learning Boost zrychluje operace spojené s využíváním umělé inteligence a pracovní zátěže hlubokého učení, které jsou optimalizovány pro instrukce vektorových neuronových sítí (VNNI). To zásadně zlepšuje výkon při úlohách jako je rozpoznávání objektů, klasifikace obrázků, rozpoznávání a překlad řeči a další.

Použité
technologie

  • Intel® Xeon® Scalable processors

  • Cisco UCS

  • Microsoft OS, SQL

  • VMware vSphere 7

  • Veeam Backup & Replication 11

  • NetApp StorageGrid

bottom of page