Součástí každého projektu zabývajícího se výstavbou či konsolidací datového centra nebo jeho přemístěním a optimalizací, případně řešením záložního datového centra, je v prvé řadě analýza současného stavu, definování potřeb zákazníka a cílového stavu projektu.

Infrastrukturní konzultační služby

IT infrastruktura je v dnešní době jednou z klíčových oblastí každé společnosti. Pokud je IT infrastruktura kvalitně navržená, správně řízená a v souladu s business požadavky konkrétní společnosti, tak se ovšem stává strategickým prvkem firmy, který plně reflektuje požadavky vlastníka, dokáže pružně reagovat na jakékoli změny a napomáhá se významně odlišit od konkurence.

Jednotlivé kompetence, které pokrývá Cloud4com v infrastrukturních konzultacích a ukázka jednotlivých služeb jsou  vyjádřeny na následujícím obrázku.

 

Popis jednotlivých služeb

Customer White-board Session – jedná se o prvotní diskuzi se zákazníkem, kde dochází k prokázání kompetence Cloud4com, seznámení se s konceptem prostředí klienta a společná diskuze nad business požadavky, které je potřeba naplnit. Výstupem v této části je kvalifikovaně zanalyzovaná problematika u zákazníka a navržení konkrétního rozsahu prací. Z tohoto rozsahu vzniká konkrétní nabídka pro koncového zákazníka. Zároveň dochází k sestavení dosažitelných a požadovaných cílů pro daný projekt a pomoc s určením prioriot pro jednotlivé činnosti.

Tato činnost je neplacená předprodejní aktivita ze strany Cloud4com. Běžná délka této aktivity je do 0,5MD.

Workshops – jedná se o odborné technické sezení nad konkrétně zvolenou oblastí ICT. Zákazník je velmi detailně seznámen s danou technologií, principem jejího fungování a využitelností v jeho konkrétním prostředí. Na základě těchto schůzek se mnohdy rozhoduje o fundamentu, zda danou technologii zvolit, popř. proč ji nezvolit a jaké existují alternativní možnosti. Výstupem mohou být i porovnání několika potenicálních řešení, příprava technologických vstupů pro vypisovaná RFI/RFP, apod.

Běžná délka těchto služeb se pohybuje mezi 0,5-3 MDs. U komplexních a velkých projektů může být více.

Assessments – před většinou projektů je nutné poznat z technického pohledu prostředí zákazníka a reálné chování tohoto prostředí. Standardně je do prostředí nasazen (bez hlubší integrace) analytický nástroj, který dokáže exaktně měřit provoz na virtuální i fyzické infrastruktuře. Součástí je i přesné zmapování prostředí. Tzn. tyto typy služeb jsou vhodné tam, kde se plánuje konsolidace, migrační projekt nebo se uvažuje o outsourcingu ICT zdrojů. Výstupem z assessmentů je zpráva, která obsahuje aktuální topologii a inventarizaci zdrojů, jejich empiricky změřené chování a interpretaci těchto dat směrem k managementu i technickým kontaktům zákazníka. Nejcenější v těchto službách je nezávislé doporučení pro další kroky, které je nutné provést v souladu z úvodně sebraných business požadavků v konkrétním prostředí klienta.

Běžná délka těchto služeb se pohybuje mezi 5-10 MDs. Celková doba trvání však je delší, protože je nutné zajistit kolekci vstupních dat. Pro zajištění kvalitního výstupu je to standardně 1 měsíc. V případě, že některé oblasti nelze pokrýt analytickými nástroji, pak je nutné přistoupit k manuálním analýzám logů a konzultacím s interním IT.

Health Checks – tyto služby jsou typické např. pro virtualizované prostředí. Po kolekci dat z management nástrojů a spojením Cloud4com expertízy se stanoví, jestli je daná infrastruktura provozována v souladu s „best practices“ jednotlivých výrobců a zda se během doby od nasazení, popř. posledního Health-checku nevytvořila úzká hrdla v ICT infrastruktuře. Cílem tedy je, aby zákazníkovo prostředí fungovalo v co nejvíce optimalizované a efektivní podobě.

Tuto službu je vhodné využívat 1-2x ročně z důvodu ujištění, že vámi provozované IT je v dobré kondici a vyhovuje aktuálním standardům.

Typická délka těchto služeb se bohybuje okolo 3-5MDs a jejím výstupem je zpráva + prezentace zákazníkovi o aktuálním stavu provozovaného IT, popř. pojmenování rizik a doporučení k jejich eliminaci.

Plan & Design projekty – tato služba je velmi komplexní přípravou a zároveň dokumentací budoucího stavu, který byl společně prodiskutován a odsouhlasen s technickými odděleními zákazníka i jeho managementem. V našem podání se jedná o diskuzi na několika úrovních infrastruktury (konceptuální, logická a fyzická), které mají každá své hranice a koncového konzumenta.

Garantovaným výstupem v těchto projektech je celkový design, který obsahuje jak hluboce technickou část, tak i business pohled, který reprezentují zafixované businessové a technické požadavky, omezení, předpoklady a identifikovaná rizika. V případě takto zpracovaných designů dochází k prokazatelnému snížení objemu prací v implementační fázi, významně větší úspěšnosti projektů a spokojenosti zákazníků. Dalšími výstupy, které mohou být variantní jsou – implementační procedury, operativní procedury, vytvoření run booků pro provozní oddělení, apod.

Délka těchto projektů v ČR se pohybuje tradičně do 20MD, ale u větších a komplexních zákazníků nejsou výjimkou dlouhodobější projekty dosahujících 6-18 měsíců.

Implementační projekty  – na základě předchozí fáze, tzn. Plan & Design provádíme implementace na straně zákazníka. Na tyto práce jsou angažování techničtí konzultanti, kteří mají zkušenosti s nasazováním jednotlivých řešení, integrací do prostředí zákazníka, migračními projekty i testováním.

Délka implementačních projektů je vždy individuálně stanovena na základě složitosti a potřeb zákazníka. Výstupem je splnění dopředu stanovených implementačních procedur a ověření funkčnosti pomocí validačních testů.

Managed Services – tyto služby nejsou poskytovány projektovou formou, ale uzavřením rámcové smlouvy, kdy se Cloud4com stará o dohodnutý prvek nebo celou  ICT infrastrukturu (storage, networking, servery, apod.).

Výstupem je kompletní pokrytí správy, rozvoje a designu ICT infrastruktury, účast našich expertů na straně zákazníka, popř. vzdálená správa. Typickým příkladem může být správa storage systémů u zákazníka, který nechce investovat do interních zdrojů v této oblasti a Cloud4com expert(i) se v pravidelně stanovených časech o storage stará (např. 1MD týdně po dobu 1 roku).

 

Konzultanti společnosti Cloud4com jsou připraveni poskytnout všechny výše uvedené služby a navrhnout zákazníkovi skutečně efektivní řešení pro jeho konkrétní činnost podnikání s tím, že vytvořený individuální projekt nemusí vést nutně k pronájmu infrastruktury jako služby. Pokud máte zájem o poradenství jakéhokoliv typu v této oblasti či potřebujete více informací, prosím kontaktujte nás na sales@cloud4com.com, případně vyplňte kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Kontaktujte nás

Zpětné volání

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Naše běžná pracovní doba je po-pá 9:00-17:00

Zjistěte kolik Vás stojí ročně provoz vašeho Datového centra Přejít na kalkulátor

Kliknutí na tlačítko „Souhlasím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu beze změny nastavení vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Cookies a předávání můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.