V Cloud4com, a. s., IČO 246 60 329, (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel a funkce ve Vaší společnosti;

 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a nastavení zasílaných e-mailů;

 3. údaje o vašich objednaných službách, kterými jsou zejména údaje o službách, které jste si objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

 4. údaje o vašem chování na webu, zejména odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

 5. bezpečnostní a systémové informace, kterými se rozumí zejména vaše přihlašovací údaje, identifikace vzdáleného připojení, informace o přístupu k aplikacím a systémům.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, zda využijete našich služeb, chcete si naše služby jen vyzkoušet, nebo nám udělíte souhlas se zasíláním nabídek.

B.1 Pokud navštívíte náš web

B.1.1 Využívání souborů cookies, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

  • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

 • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

  • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

  • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části, Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete v sekci Nastavení soukromí a po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení soukromí.

B.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web www.cloud4com.cz nebo www.cloud4com.com, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;

 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;

 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.2. Pokud si objednáte nebo využíváte naše služby

V případě, že si u nás objednáte nebo využíváte naše služby, provádíme následující zpracování:

B.2.1 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Když si u nás objednáte nebo využíváte naše služby jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem dodání našich služeb vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednaných službách a bezpečnostní a systémové informace, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem dodání našich služeb, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s vámi mohli o poskytovaných službách komunikovat, například vám zaslat potvrzení změn;

 • pro potřeby platby za služby;

 • pro potřeby realizace služeb; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

 • v souvislosti s reklamací objednaných služeb;

 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte, např. pomocí HelpDesku nebo Management portálu Virtix.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu poskytování našich služeb.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) také za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a

 • zasílání nabídek na naše služby e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání vaší smlouvy a po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby (nejdéle 10 let) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 1 roku od ukončení poslední smlouvy s vámi.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.2.2 Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

 • zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu stanovenou konkrétními právními předpisy, nejdéle však 10 let.

B.2.3 Pokud si chcete naše služby vyzkoušet

Pokud chcete využít zkušební přístup do Management portálu Virtix vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a bezpečnostní a systémové informacezpracujeme, abychom Vám umožnili si naše služby vyzkoušet. Toto zpracování provádíme na základě našeho oprávněno zájmu spočívajícího v poskytnutí zkušební verze našich služeb společnosti, kterou zastupujete. Vaše osobníc údaje budeme pro tento účel uchovávat po dobu 3 měsíců od vaší poptávky nebo od ukončení vašeho zkušebního přístupu do Management portálu Virtix.

Proti tomuto zpracování realizovanému na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.2.4 Pokud nám udělíte svůj souhlas

Pokud nám udělíte svůj souhlas například při zkoušen našich služeb, budeme vaše identifikační a kontaktní údaje využívat pro zasílání nabídek na naše služby e-mailem a můžeme vás také kontaktovat s nabídkou telefonicky. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že si v portálu Management portálu Virtix vypnete zasílání e-mailů s obchodním obsahem, nebo když nás kontaktujete způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Vaše údaje budeme zpracovávat do okamžiku odvolání vašeho souhlasu.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předat společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd, se sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland, která se vystupuje v roli správce, a to v souvislosti se zajištěním licencí k poskytovanému software, jak je uvedeno v části Pokud si objednáte nebo využíváte naše služby.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy, jako je salesforce.com EMEA Limited, Salesforce.com Sarl, se sídlem Route de la Longeraie 9, Morges, 1110, Switzerland, Microsoft Ireland Operations Ltd, se sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland a TETA, s.r.o., IČO: 47785781;

 2. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;

 3. poskytovatelé účetních služeb, zejména FACTA s.r.o., IČO: 27231712.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF nebo je zpracovatel zařazen v programu EU-US Privacy Shield o němž se můžete dozvědět více zde https://www.uoou.cz/stit-soukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-americkych/ds-3508/p1=3508.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše oddělení podpory: http://www.cloud4com.cz/podpora/.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

Kontaktní formulář

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Kontaktujte nás

Zpětné volání

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Naše běžná pracovní doba je po-pá 9:00-17:00

Zjistěte kolik Vás stojí ročně provoz vašeho Datového centra Přejít na kalkulátor

Kliknutí na tlačítko „Souhlasím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu beze změny nastavení vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Cookies a předávání můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.