Produkty typu Network zajišťují síťové služby virtuálního privátního datového centra.

Produkty z řadu Network jsou vLAN, Public IPV4 Block, vRouter, vBalancer, Internet a vPDC Interconnect.

Základním produktem je produkt vLAN, který definuje virtuální lokální síť (802.1q) definovanou na fyzickém přepínači (switch) typu CISCO Nexus nebo Catalyst a propagovanou do virtuální infrastruktury pomocí VMware vNetwork Distributed Switch. Virtuální lokální sítě pracují na L2 ISO/OSI síťového modelu a slouží k základnímu propojení vServerů a dalších objektů pracujících na vyšších síťových vrstvách. 

Na L3 vrstvě produkty vRouter zajišťují požadovanou filtraci každého vPDC od externího prostředí, přípojný bod pro šifrované VPN tunely vzdálených poboček a mobilních pracovníků. Blok veřejných IPv4 adres pro produkt vRouter nabízíme:

Lokální ISP:

 • Lokální ISP poskytuje pouze IPv4 veřejné adresy
 • Adresy jsou dostupné vždy jen v jedné lokalitě
 • Adresy nejsou přenositelné

Cloud4com ISP:

 • Poskytuje IPv4 i IPv6 adresy
 • Adresy lze mezi lokalitami přemisťovat – nastavení IP route pomocí portálu Virtix
 • Směrování veřejných rozsahů pomocí protokolu BGP - možnost využít vlastní zařízení fyzické/virtuální místo produktu vRouter

Virtuální Loadbalancer (vBalancer) je zařízení, které umožní rozložit zátěž mezi více serverů a zajistit dostupnost a škálování výkonu aplikací. Zařízení umožňuje rozkládat provoz HTTP, případně HTTPS. Jedná se o zařízení spravované podporou Cloud4com.

 • Pravidelný health check backend serverů - test na HTTP 200
 • Status stránka s informacemi o stavu a aktuálním provozu
 • Automatizovaný dohled
 • Volitelně backend persistence pomocí HTTP Cookie
 • Volitelně SSL Offload
 • Volitelně přesměrování z HTTP na HTTPS

Dosažitelný výkon load balanceru je omezen zakoupeným připojením k internetu a konfigurací vRouteru.

Produkt Internet zajišťuje připojení prostředí vPDC do sítě Internet. Internet specifikuje garantovanou šířku pásma připojení k internetu na odchozím rozhraní vPDC. Tím může být vRouter.

Produkt Internet zajišťuje připojení prostředí vPDC do sítě Internet. Je specifikován dvěma základními parametry:

 • Garantovaná rychlost (CIR – Committed Information Rate) – garantovaná přenosová šířka pásma v Mbps
 • Maximální rychlost – maximální přenosová šířka pásma v Mbps

Maximální rychlost může být nastavena v rozmezí <CIR;10x CIR>, tj. maximální rychlost může být rovna garantované rychlosti nebo může být nastavena na hodnotu až 10x vyšší. Povolené hodnoty pro nastavení garantované rychlosti: 10-1000 Mbps. Povolené hodnoty pro nastavení maximální rychlosti: 10-10000 Mbps

Účtování služby Internet probíhá na základě výpočtu 95-tého percentilu (v Mbps). V průběhu měsíce probíhají měření hodnot skutečně využívané přenosové šířky pásma v  5ti minutových intervalech – pro každý 5ti minutový interval v měsíci je určena průměrná hodnota využité šířky pásma (v Mbps) v tomto intervalu. Na konci měsíce jsou hodnoty seřazeny od největší po nejmenší a 5% nejvyšších hodnot je ignorováno (dohromady odpovídá 36 hodinám času složených z 5ti minutových intervalů s nejvyššími hodnotami). Následující nejvyšší hodnota je pak výslednou hodnotou 95tého percentilu. 95-tý percentil se vypočítá pro příchozí i odchozí provoz, pro účely stanovení ceny se použije vyšší hodnota z těchto dvou.

Pro výsledný výpočet ceny se vychází z následujících dílčích cen a hodnot parametrů:

 • Cena za 1 Mbps garantované rychlosti v Kč – Mbps_CIR
 • Cena za 1 Mbps overusage v Kč – Mbps_Overusage
 • Garantovaná rychlost v Mbps – CIR
 • Overusage v Mbps – určí se jako rozdíl hodnot vypočítaného 95-tého percentilu a hodnoty CIR (pokud je hodnota 95-tého percentilu nižší než CIR, rovná se Overusage hodnotě nula)

Výsledná měsíční cena za Internet v Kč = CIR * Mbps_CIR + Overusage * Mbps_Overusage

Pokud si zákazník nastaví hodnotu Maximální rychlosti rovnu Garantované rychlosti, bude vždy Mbps_Overusage rovno nule. Při výpočtu ceny se vychází z nejvyšší hodnoty Garantované rychlosti nastavené v daném měsíci.

Produkt vPDC Interconnect zajišťuje propojení vPDC zákazníka přes privátní propojovací síť Cloud4com. Musí být zakoupen pro všechna vPDC, která mají být takto propojena. vPDC Interconnect specifikuje maximální šířku pásma na odchozím rozhraní vPDC, jedná se o sdílené pásmo v režimu best effort.

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Další produkty

 • Server

  Server

  Fyzický server provozovaný na enterprise blade serverech CISCO UCS.

 • vServer

  vServer

  Virtuální server provozovaný na virtualizační vrstvě VMware Hypervisor ESXi.

 • vStorage

  vStorage

  Virtuální uložiště provozované nad úložnými systémy HDS.

 • NAS

  NAS

  Virtuální síťový disk provozovaný nad storage systémy NetApp.

 • vBackup

  vBackup

  Zálohování virtuálních serverů pomocí zálohovacího softwaru Veeam.

 • vSoftware

  vSoftware

  Pronajímané softwarové produkty pro fyzické i virtuální servery.

Kontaktujte nás

Zpětné volání

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Naše běžná pracovní doba je po-pá 9:00-17:00

Zjistěte kolik Vás stojí ročně provoz vašeho Datového centra Přejít na kalkulátor

Kliknutí na tlačítko „Souhlasím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu beze změny nastavení vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Cookies a předávání můžete kdykoli vypnout v Nastavení soukromí.