Základní koncepcí IaaS řešení Cloud4com je poskytování takových služeb, které jsou obvyklé v enterprise řešeních a na které zákazník z nižších segmentů trhu nedosáhne. Důraz je tedy kladen na spolehlivost a variabilitu narozdíl od komoditních řešení poskytování jednoduchých virtuálních serverů, které jsou dnes na trhu. Tento přístup vyžaduje specifické řešení software, zejména z pohledu práce koncového uživatele.

Koncový uživatel po registraci má k dispozici nástroj pro konfiguraci a administraci svého prostředí, který mu slouží jako:

  • Objednávkový systém, ve kterém si vybírá služby ze servisního katalogu
  • Konfigurační nástroj, kterým vytváří definici svého datacentrového prostředí
  • Rozhraní pro dílčí administraci jednotlivých komponent

Uživatelské rozhraní, stejně jako většina administračních rozhraní, je koncipováno jako webová aplikace a nevyžaduje nic nad rámec běžného prohlížeče. Softwarové řešení je zároveň připravené nejen na přímý prodej služeb, ale také na prodej služeb prostřednictvím partnera, který se pro koncového zákazníka plně tváří jako skutečný poskytovatel služby – tzv. whitelabeling. Zákazník pak nemá komerční vztah s Cloud4com, ale s externím poskytovatelem služby.

FE1        FE2

Systém také umožňuje delegování práv zákazníka na svého poskytovatele tak, aby poskytovatel služby v případě zájmu mohl poskytovat nadstavbové služby a vytvořít tak řešení typu managed service nad IaaS službou.

Konfigurace datacentrového prostředí může být velice rozmanitá. Obsahuje tři základní okruhy produktů:

  • Diskový prostor v několika formách
  • Virtuální servery
  • Síťové prvky

Z těchto komponent si zákazník může poskládat (nebo nechat poskládat) svoje datové centrum, které může vypadat například takto:

DC1         DC2

Zákazníkem definované požadavky na vytváření, rušení a změny konfigurace jsou zpracovávány v rámci workflow definovanými procesy, které mohou bý podle své povahy vykonány automatizovaně nebo s lidskou asistencí. To dává značnou flexibilitu při zavádění nových služeb a typů zařízení a zároveň zajišťuje striktní procesní řízení zákaznických služeb.

Rozhranní na straně monitoringu a billingu umožňuje začlenění do procesů infrastruktury partnera.

Kontaktní formulář

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Kontaktujte nás

Zpětné volání

Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód

Naše běžná pracovní doba je po-pá 9:00-17:00

Zjistěte kolik Vás stojí ročně provoz vašeho Datového centra Přejít na kalkulátor